Projekty

Doteraz som pracovala na projekte:

- nadácie Pontis - upratovanie Zámockej záhrady

- firmy Johnson Controls – Krásne Vianoce

- Nitrianskej komunitnej nadácie – Zriadenie odbornej knižnice pre Klub náhradných rodín v Hlohovci

- Nitrianskej komunitnej nadácie – Odborno-oddychový víkendový pobyt náhradných rodín na Liptove

- OZ Návrat – Relaxačný a poznávací pobyt na Seneckých jazerách a okolí

- organizácie Iuventa – Komprax I.  – FIO tábor s deťmi a Komprax II. - Klub náhradných rodín v Hlohovci

- organizácie Provida – II. ročník pod názvom Lietajúce ryby

- ako koordinátorka Klubu náhradných rodín v Hlohovci

- ako laická poradkyňa pod vedením OZ Návrat

- ako dobrovoľníčka v občianskych zduženiach Samaria a Zámok Hlohovec

Pripravujeme:

- prezentácie o oboch metódach (FIO a Sindelar), aby ste mali osobný zážitok a dozvedeli sa viac o metódach v Mestskej knižnici a Centre pre rozvoj rodiny

- úvodné hodiny pre nových záujemcov zdarma

- denný  tábor počas jarných prázdnin (FIO + zimné radovánky)

- letný denný tábor FIO pre prázdninujúce deti

- letný pobytový a poznávací tábor FIO pri mori v Taliansku

- mnoho ďalších aktivít, o ktorých Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom blogu a na facebooku.