FIO metóda

„Každý si zaslúži dostať šancu na úspech (zlepšenie). My mu pomôžeme ísť cestou k úspechu.“ R. Feuerstein

FIO metóda bola vytvorená za účelom zlepšenia myslenia a zvýšenia efektívnosti učenia. Okrem toho nás učí vedieť pracovať aj s chybou, prináša radosť a pokoj do života. Na Slovensku sa pre metódu Fio používa slogan:

                                                      „Nechajte ma chvíľku..., ja si to rozmyslím.“

FIO metóda, čiže metóda inštrumentálneho obohacovania vychádza z myšlienok a teórií profesora Reuvena Feuersteina. Ešte v nedávnej minulosti sa hlásalo, že inteligencia človeka (IQ) je vrodená a nemení sa. Profesor Feuerstein však tvrdil, že ide o schopnosť, ktorá sa do veľkej miery dá ovplyvňovať prostredím. Pri praktickom využívaní princípov metódy FIO sa nekladie dôležitosť na zisťovanie výšky inteligencie, ale predovšetkým na zistenie miery schopnosti sa učiť. Potom sa práca sústreďuje na zlepšenie tzv.kognitívneho (poznávacieho) potenciálu človeka, či už dieťaťa alebo dospelého,a to prostredníctvom tzv. sprostredkovaného učenia.

Základom prístupu profesora Feuersteina je viera, že poznávacie schopnosti sa dajú zlepšovať u každého človeka. Schopnosť poznávať je mentálnou schopnosťou,vďaka ktorej človek prijíma, hodnotí a spracúva informácie z okolia,pričom od miery ich využívania a spracovania, závisí jeho úspech.

FIO metóda ďalej rozvíja:

- myslenie, aj kritické,
- vyjadrovanie a slovnú zásobu,
- vnútornú motiváciu,
- schopnosť učiť sa v súvislostiach,
- sebaistotu v tom, že je možné lepšie zvládať problematické situácie,
- strategické myslenie v prípade riešenia úloh,
- rešpektovanie názorov iných,
- lepšiu orientáciu vo vlastnom živote,
- schopnosť konať uvážlivo a nie impulzívne,
- samostatnosť,
- pozitívne myslenie o sebe a tak aj postupné odstraňovanie strachu z chýb a zlyhania.

FIO metóda je určená:

- deťom od 3 do 8 rokov – FIO Basic,
- deťom nad 8 rokov,
- deťom s problémami s učením v škole (zapríčinenými poruchami učenia alebo správania),
- deťom so špeciálnymi potrebami (deti s telesným a mentálnym postihnutím, deti s Downovým syndrómom a Aspergerovým syndrómom...),
- nadaným deťom,
- dospelým v každej spoločenskej a pracovnej oblasti,
- imigrantom a kultúrnym menšinám,
- seniorom,
- všetkým, ktorí majú chuť a záujem pracovať na sebe.

Čo záujemca potrebuje?

Program pozostáva z viac ako 500 strán cvičení, ku ktorým nepotrebujete nič iné,len papier, ceruzku, čas a chuť pracovať na svojom rozvoji. Ideálne je absolvovať 3-5 hodín týždenne počas dvoch rokov, čo nie je podmienkou. Tempo sa prispôsobuje potrebám a možnostiam záujemcov. Tréner pracuje buď s jednotlivcom, alebo v skupinách. Pri skupinovej práci je veľkou výhodou spoločné zdieľanie postupov práce, názorov a jednotlivých reakcií okolia na určité úlohy.

Viac informácií sa dozviete v blogu, ktorý budeme pravidelne aktualizovať.